Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Operativ personalledelse (6328)

Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag.

Kurset gir deg kunnskap om de mest sentrale lovene som gjelder for arbeidslivet. Sentralt står også kommunikasjon på arbeidsplassen og reglene rundt endring av arbeidsforholdet.

Operativ personalledelse gir deg en forståelse av hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret.

Kurset er ment å gi deg et overblikk over den mest nødvendige arbeidsretten, uten å være et juridisk kurs. Du vil få kunnskap om kommunikasjon på arbeidsplassen, og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Du vil få overblikk over lovene som gjelder for arbeidslivet, og lærer forskjellen på lov og tariffavtale.

Digitalt nettkurs uten samlinger