Samlingsbasert kurs

Högskolan Väst

7,5 Studiepoeng

1/2 semester

Robotteknikk – programmering og simulering

På grunn av den pågående pandemien er kurset utsatt til vårsemesteret 2023.
Kurset gir en introduksjon til robotteknikk og er tiltenkt deg som arbeider som ingeniør, tekniker eller på annen måte berøres av automasjon i jobbsituasjonen.
Det fokuseres på grunnleggende operasjon av roboter og robotsimulering, både on-line og off-line.
Kurset gjennomføringsmodell består av forelesninger, filmer, praktiske øvinger samt virtuelle laboratorietoppgaver. Det er to obligatoriske helgesamlinger ved Högskolan Väst i Trollhättan. Kurset består også av en serie Zoom møter, hver onsdag kl 15:00 - 16:00.

Praktisk administrering av robot

  • Joggning
  • Kalibrering

Robot programmering

  • On-line programmering i RAPID

Robot simulering

  • Simulering
  • Off-line programmering i  ROBOTSTUDIO

 

Vecka Tid Plats Aktivitet
3 ons 19 jan 15-16 zoom kurs introduktion/ introduktion robot
4 ons 26 jan 15-16 zoom online programmering robot
5 ons 2 feb 15-16 zoom online programmering robot
6 fred – sön 11-13 feb Seminar fysisk Thn praktiska robotlaborationer
7 ons 16 feb 15-16 zoom Introduktions robotsimulering och robtstudio
8 ons 23 feb 15-16 zoom Q/A session samt redovisning inl 1 robotsimulering
9 ons 2 mars 15-16 zoom Q/A session samt redovisning inl 2 robotsimulering
10 ons 9 mars 15-16 zoom Q/A session samt redovisning inl 3 robotsimulering
11 ons 16 mars 15-16 zoom Q/A session samt redovisning inl 4 robotsimulering
12 ons 23 mars  15-16 zoom Q/A session samt redovisning inl 5 robotsimulering
13 ons 30 mars 15-16 zoom projekt robotsimulering
14 ons 6 april  15-16 zoom projekt robotsimulering
15 ons 13 april 15-16 zoom projekt robotsimulering
16 ons 20 april  15-16 zoom projekt robotsimulering
17 fre-sön 29 april-1 maj Seminar fysisk Thn Online / offline programmering robot