Søk stipend heltidsutdanning

Ønsker du å søke stipend til kurs/utdanning utenfor Addiscos regi må du søke FLTs støtterordning for etter- og videreutdanning.

Hel- og deltidsstudier
Søknadsfrist 01. juni gjelder for det kommende skoleåret høstsemester – vårsemester.
Søknadsfrist 01. november gjelder kun for det kommende vårsemesteret. For heltidsstuder er det ikke mulig å søke livsopphold ved søknadsfristen 01. november

Korte kurs
Søknadsfrist er 1 mnd før kursstart.

FLTs støtteordning gjelder kun for FLT medlemmer som er underlagt tariffavtale med rettigheter i FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning. Medlemskap og tariffavtale må være på plass 2 mnd før, du er søkeberettiget.

Her kan du lese retningslinjene for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning.

Søknadsfristen for deltid og heltidsutdanning høsten 2024 er utløpt. Det er kun mulig å søke for korte kurs (kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten nødvendig vis å gi formell kompetanse). Neste søknadsfrist for deltid og heltidsutdanning er 01. november 2024 og gjelder for skolesemesteret - vår 2025. Portalen åpnes medio september 2024.