Kurs i robotteknikk – kurs vår 2023

I samarbeid med Högskolan Väst tilbyr Addisco et helt nytt kurs innen robotteknologi.
Møt Högskolans fremste forelesere og få innsikt i nye produksjonsmetoder som bidrar til å styrke bedriftens konkurransekraft.
Gjennom vår pedagogikk – arbeidsintegrert læring – vil du tilegne deg kunnskaper som er direkte overførbar til arbeidssituasjonen.

 

Kurset gir en introduksjon til robotteknikk og er tiltenkt deg som arbeider som ingeniør, tekniker eller på annen måte berøres av automasjon i jobbsituasjonen.
Det fokuseres på grunnleggende operasjon av roboter og robotsimulering, både on-line og off-line.

Ta meg til informasjon- og påmeldingssiden