Spesialkurs 2024

Addisco i samarbeid med Högskolan Väst arrangerer to spesialkurs, høst 2024.

Vi søker deg som er sulten på ny kunnskap innen produksjonsmetoder og ny viten rundt styring og ledelse av bedrifter i en digital hverdag.

Les mer om Kunstig intelligens 7,5 sp
Ta del i morgendagens industrieventyr. Her vil du lære hvordan du ved hjelp av kunstig intelligens (KI) kan kvalitetssikre produksjonen gjennom KI-basert overvåking, og avdekke vedlikeholdsbehov på produksjonsutstyret gjennom metoder for forutsigbart vedlikehold. Kurset har også et menneskesentrert KI-perspektiv. Det menneskesentriske perspektivet innen kunstig intelligens fokuserer på å utvikle KI som ikke bare er effektive og nøyaktige systemer, men også sensitive og tilpasningsdyktige til menneskelige behov, verdier og preferanser.

VIDEO KUNSTIG INTELLIGENS

Les mer om Additiv produksjon – 3D printing 5sp
Det dreier seg om å ta i bruk 3-D printing for å fremskaffe nye komponenter og reservedeler. Kurset vil gi deg en grundig innføring i metoder og materialer som anvendes i fremstillingen av kritiske komponenter. Additiv produksjon gir mange fordeler bla. redusert svinn, redusert lager, fremmer FNs bærekraftsmål etc.

VIDEO ADDITIV PRODUKSJON

 

Begge kursene gjennomføres med nettsamlinger samt at Kunstig intelligens har oppmøtepliktige samlinger ved Högskolan Väst i Trollhättan hvor laboratorieøvelser vil være en essensiell del av undervisningen. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser. De som er underlagt tariffavtale som gir rettigheter i «FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning» får finansiert kurs og reise/opphold ifm obligatoriske oppmøtesamlinger. Du kan delta på disse kursene sammen med annen utdanning du deltar på høsten 2024.

NB! Søknadsfrist 5. september 2024.