Follow addiscolearning on Twitter    
 • Ledelse 7,5 studiepoeng
  Ledelse gir deg en generell innføring i ledelsesteorier, samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. Motivasjon og kompetanseutvikling er også temaer som tas opp i kurset.

  Beskrivelse
  Ledelse gir deg en forståelse for ulike ledelsesteorier, både i et historisk perspektiv, og ut ifra dagens virkelighet. Hvordan ledelse kan praktiseres og hvordan den virker, samt grunnlaget for ledelse relatert til personlig makt og relasjoner.

  Du vil få innsikt i arbeidspsykologi og hvordan denne innsikten kan brukes for å mestre samspillet i arbeidsgruppa og lederrollen på en god måte. Denne innsikt skal også gi økt forståelse av noen sentrale personalledelsesoppgaver.

  Kurset fokuserer videre på ledelse ut fra hvorledes lederen oppfatter sin lederrolle i forhold til de omgivelsene han eller hun arbeider i, som; organisasjonskultur, organisasjonstype og nasjonal kultur.

  Ledelse består av følgende tema:

  • Ledelsesteorier i et historisk perspektiv
  • Ledelsesteorier i Norge
  • Ledelse og organisasjonsresultater
  • Ledelse og symboler
  • Konteksten for ledere som organisasjonskultur, nasjonal kultur, organisasjonstype, nettverk og kjønn
  • Lederens grunnlag for ledelse: personlig makt, relasjoner og roller
  • Lederens virke i organisasjoner gjennom de fire funksjonene; produsent, administrasjon, entreprenør og integrasjon

  Læringsmål
  Gjennom kurset skal du, ut i fra konteksten som ledelse utøves i, forstå hvordan ledelse kan praktiseres og hvordan den virker. Du skal også kunne redegjøre for ledelsesteorier i et historisk perspektiv.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Her kan du lese mer om faget Ledelse

   infographic_timer ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

  Jeg ønsker å søke opptak på Ledelse 7,5 studiepoeng

  MPL 4 - Organisasjon og ledelse - Høyskolen KristianiaMPL 6 - Individuell Arbeidsrett - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her