Follow addiscolearning on Twitter    
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi 7,5 studiepoeng
  Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen.

  Beskrivelse
  Emnet vil gi deg en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Videre vil du lære om psykologi knyttet til arbeidslivet. Hva som skaper et godt arbeidsmiljø vil være i sentrum. Du lærer grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi, og får grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner.

  Emnet gir innføring i psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, gruppepsykologi, mangfold i arbeidslivet, persepsjon og attribusjonsteorier, fordommer og diskriminering. Emnet gir også en innføring i mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan du gjennomfører en medarbeidersamtale.

  Arbeidsmiljø og psykologi består av følgende tema:

   • psykologi og organisasjonsarenaen
   • perspektiver på psykososialt arbeidsmiljø
   • persepsjon
   • personlighet og mangfold
   • grupper og team
   • mellommenneskelig kommunikasjon
   • stressteorier 
   • omstilling og sykefravær
   • ulike tilnærminger til begrepet motivasjon
   • jobbholdninger og trivsel på arbeidsplassen

  Læringsmål
  Etter endt emne skal du ha lært grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi og ha fått grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder. Du skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien, identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell arbeidspsykologisk forskning for å håndtere disse.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider

  Her kan du lese mer om faget Arbeidsmiljø og psykologi

   

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

  Jeg ønsker å søke opptak på Arbeidsmiljø og psykologi 7,5 studiepoeng

  MPL 8 - Bedriftsøkonomi - Høyskolen KristianiaMPL 10 - Kreativitet, innovasjon og nyskapning - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her