Follow addiscolearning on Twitter    
 • Accounting
  Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.

  Beskrivelse

  Kurset gir deg forståelse på vesentlige områder. Du vil lære hva du skal se etter i resultatregnskapet og balansen for å få et innblikk i konkurrentenes økonomiske styrke, og naturligvis også bedriften du selv jobber i.

  For å avgjøre hvor mye du skal ta betalt for produktene dine, må du vite hvor mye de koster, og dette er som kjent vanskelig å fastslå. Den som skal ta effektive beslutninger, må ha en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene. Dette lærer du i dette kurset.

  Temaer

   • En innføring i regnskap og balanseligningen
   • Resultatregnskapet
   • Balansen
   • Kontantstrømanalysen
   • Et rammeverk for regnskapsavleggelse
   • Tolking av finansregnskapet
   • Nye problemstillinger og lederalternativer i avleggelsen
   • En innføring i kostnads- og driftsregnskapet
   • Kostnadenes karakter og atferd
   • Fordeling av kostnader til jobber og prosesser
   • Kostnadene ved beslutningstaking
   • Budsjettering
   • Standard kostnadsberegning
   • Avdelingsregnskap
   • Investeringsbeslutninger
   • Nye utviklinger innenfor driftsbokføringen

  Gjennomføring
  Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

  Samlinger/forelesninger
  Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes 13. – 14. oktober og andre samling gjennomføres 17. – 18. november. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

  Tidsbruk
  Accounting er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
  Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

  Eksamen
  05. desember, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

  Kurset inngår i følgende studium
  Organisasjonsatferd kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

  MBA studieinformasjon
  MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.  EBS 3 - Economics - Edinburgh Business SchoolEBS 5 - Marketing - Edinburgh Business School


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her